: Emprego

Emprego na UE

  • Rede EURES                                                           
  • SEPE
  • Oportunidades laborais por países UE 
  • EURAXESS
  • Rede Iris: OFER TRABEC
  • Portal Europeo de Mocidade
  • Recruiting Erasmus
  • Guías de interese

 

Rede EURES
A Rede EURES ofrece vacantes de emprego en 31 países europeos, currículos de candidatos interesados, o que se necesita saber para vivir e traballar no exterior. Ofrece, ademais, a posibilidade de contactar cos Conselleiros Eures para solicitarlles información sobre temas relacionados con traballar en Europa.

SEPE
O Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE) é un organismo autónomo adscrito ao Ministerio de Emprego e Seguridade Social. O SEPE, xunto cos Servizos Públicos de Emprego das Comunidades Autónomas, forman o Sistema Nacional de Emprego.

Se está a buscar traballo en Europa pode consultar os seguintes apartados do SEPE:

  • O meu Primeiro Traballo EURES: Contribución aos gastos de viaxe e dietas con motivo da entrevista de selección e do desprazamento a outro país da UE para incorporarse ao traballo e contribución aos custos dun programa de integración para novos traballadores móbiles.
  • Ofertas de emprego en Europa: Aquí podes consultar información sobre ofertas de emprego e procesos de selección por países.

Oportunidades laborais por países UE

Información de interese relativa ao acceso ao mercado laboral nos países que compoñen a Unión Europea.

EURAXESS

Euraxess España é parte dunha iniciativa da Comisión Europea que conta cunha gran Rede de apoio ao investigador móbil e asesora gratuitamente ao investigador e á súa familia sobre cuestións prácticas relativas a visados, homologacións de títulos, seguridade social e outros aspectos legais ou culturais.

REDE IRIS: OFER TRABEC
OFER-TRABEC é un Servizo ofrecido polo RedIRIS e dedicado principalmente á distribución de ofertas de traballo para a contorna académica científica español.

PORTAL EUROPEO DE MOCIDADE - TRABALLO
No Portal Europeo de Mocidade poderá informarse sobre os seus dereitos e posibilidades no que respecta ao traballo no seu país ou no estranxeiro.

RECRUITING ERASMUS
Portal de emprego para estudantes internacionais que ten o obxectivo de facilitar o contacto entre as empresas socias aos estudantes Erasmus ou doutro programa similar de carácter internacional.

 

Guías de interese

Guía de prácticas e saídas laborais na Unión Europea e organizacións internacionais (Fundación Galicia Europa)

Destino Europa - Guía 2017 (Gobierno Vasco)

Guía Ti Elixes! 2019 (Concello da Coruña)